Jūs esate neprisijungęs.
 
 
 
 
Registracija
 
Pamiršai slaptažodį? Spausk čia Negavai aktyvacijos laiško? Spausk čia
 
 
Įdėti skelbimą
 
Statistika
 
Skelbimų archyvas
Registruotų vartotojų: 34320
Skelbimų: 135466

 
Sutvarkyta vartotoju registracija
Sutvarkytas puslapiu uzsikrovimo bugas
Skelbimų paryškinimai ir skelbimų planai iki 50% pigiau
 
 
 
 
Sistemos naujienos:
 
TAISYKLĖS
 

Naudojimosi LZSKELBIMAI.COM taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šio portalo taisyklėmis nustatoma naudojimosi tvarka , taip pat lzskelbimai.com vartotojų teisės, pareigos, bei atsakomybė.

1.2. Lzskelbimai.com vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti asmeninius bei komercinius skelbimus apie siūlomas paslaugas ir objektus, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

1.3 Lzskelbimai.com vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis patalpinti  Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis lzskelbimai.com svetaine.

1.4. Vartotojas sutinką su Lzskelbimai.com Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena lzskelbimai.com Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis lzskelbimai.com svetaine.

1.5. Lzskelbimai.com jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojo (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Lzskelbimai.com nebus Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

1.6. Tiekėjas(Lzskelbimai.com) turi teisę vienašališkai keisti lzskelbimai.com teikiamas paslaugas bei jų įkainius ir bet kuriuos Taisyklių nuostatų punktus. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas ir toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

1.7  Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Lzskelbimai.com pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

1.8  Visos intelektinės nuosavybės teisės(autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);  į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptys ir sprendimai priklauso Lzskelbimai.com

 

2.Vartotojo teisės ir pareigos

 

2.1 Vartotojas įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą /pavardę ,adresą,tel.nr ir el.pašto adresą;

 

2.2 Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti , sukčiavimui arba kitomis apgaulės formoms.

 

2.3 Vartotojas įsipareigoja naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas).

 

2.4 Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant Vartotojo  informacija nėra klaidinanti ar neteisinga.

 

2.5 Vartotojas įsipareigoja nesiūlyti įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota.

 

2.6 Vartotojas įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę).

 

2.7 Vartotojas įsipareigoja ir tvirtina kad jo veiksmai neprieštarauja lzskelbimai.com viešajai tvarkai ir gerai moralei.

 

2.8 Vartotojas įsipareigoja saugoti Vartotojo  prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Paslaugomis.

 

2.9 Vartotojas įsipareigoja skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminių kategorijų srityse, skelbiamame Skelbimo antrasteje ir turinyje nerašyti didžiosiomis raidėmis, neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis.

 

2.9.1 Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami ir/ar trinami neatsižvelgiant į jų statusą(apmokėti).

 

2.9.2 Vartotojas įsipareigoja nuotraukas talpinti atvaizduojančias siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių).

Nuotraukos, kurios neatvaizduoja Skelbimo objekto bus trinamos be įspėjimo.

 

2.9.3 Vartotojas įsipareigoja Skelbimo antrasteja ir skelbimo turinyje nerašyti internetinių svetainių adresu.Skelbimai kurie nesilaikys šios nuostatos bus blokuojami ir/ar trinami be išankstinio perspėjimo.(Šį nuostata negalioja tik mokamų skelbimų kategorijoms,jeigu Vartotojas yra apsimokejas už skelbimu paryškinimus).

 

 

3.Lzskelbimai.com teisės ir pareigos

 

3.0 Lzskelbimai.com turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine,  jei Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse.

 

3.1 Lzskelbimai.com turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaineja būtų tvarka ir patogu naudotis.

 

3.2 Lzskelbimai.com turi teisę užblokuoti vartotoja jei jispateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

 

3.3 Lzskelbimai.com turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas.

3.4 Lzskelbimai.com turi teisę Vartotojui siųsti komercinius  pasiūlymus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Lzskelbimai.com

3.5 Lzskelbimai.com turi teisę Skelbimus, kurių turinys prieštarauja Lzskelbimai.com etikos bei moralės normoms, ištrinti be išankstinio perspejimo. Tekste draudžiama vartoti keiksmažodžius ir kitus žodžius, žeminančius asmens orumą ir garbę.

3.6  Lzskelbimai.com turi teisę savo nuožiūra panaikinti Vartotojo Sąskaitą (angl. account), jei Vartotojas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Vartotojo ar administratoriaus atsiliepimus ar komentarus. Vartotojui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Vartotojo ar administratoriaus, Lzskelbimai.com panaikins Vartotojo sąskaitą. Sąskaitą bus panaikinama automatiškai. Vartotojas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@lzskelbimai.com. Lzskelbimai.com sprendimas yra galutinis.

 

4.Lzskelbimai.com atsakomybės apribojimas


4.1 Lzskelbimai.com atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Lzskelbimai.com duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.


4.2 Lzskelbimai.com neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.


4.3 Lzskelbimai.com neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.


4.4 Lzskelbimai.com negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Lzskelbimų duomenų bazės Vartotojo  nustatytą dieną.


4.5 Lzskelbimai.com neatsako dėl  veiklos sutrikimo ar nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių  negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti veiklos.


4.6 Lzskelbimai.com neatsako už skelbimo turinio atnaujinimą laikraštyje ‘’Londono žinios’’, jei lzskelbimai.com Vartotojas  atnaujino skelbimo duomenis svetainėje  po to, kai skelbimą į laikraštį užsakė internetinės svetainės pagalba.

 

 5.Mokamos paslaugos

 

5.1  Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.


5.2  Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Lzskelbimai.com už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Lzskelbimai.com turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.


5.3  Apribojus ar sustabdžius Vartotoją galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 3.6 punkte, Lzskelbimai.com Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).


5.4. Lzskelbimai.com turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

 

6.Asmens duomenų apsauga

 

6.1 Vartotojas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Lzskelbimai.com savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi Lzskelbimai.com duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis Lzskelbimai.com tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti,(kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).


6.2 Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.


6.3 Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją.

 

6.4 Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.

 

6.5 Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje Lzskelbimai.com pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

 

6.6 Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).

 

6.7 Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

 

7.Intelektinės nuosavybės teisės

 

7.1 Lzskelbimai.com yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.lzskelbimai.com turinį bei lzskelbimai.com duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Lzskelbimai.com, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.lzskelbimai.com turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško lzskelbimai.com leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal D.Britanijos ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.


7.2 Vartotojas sutinka, kad Lzskelbimai.com turi teisę panaudoti Skelbimų nuotraukas reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės veiklos dalyvio informacijos. Nei Lzskelbimai.com, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą veiklos dalyvio publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti veiklos dalyviui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

8.Taikytina teisė

 

8.1 Lzskelbimai.com veikla vykdoma vadovaujantis D.Britanijos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Lzskelbimai.com veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami D.Britanijos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 
 

 

 
Mano žiūrėti skelbimai
 
  • Neseniai peržiūrėti
  • Mėgstamiausi (0)
  • Mano skelbimai


Norėdami matyti savo skelbimus turite prisijungti


Mėgstamiausių skelbimų nėra


Nėra neseniai peržiūrėtų skelbimų
 
Naujausios paieškos:    zukles parduotu...   sex pazintys lo...   duomenys   skrydziai is lo...   1 kambario bust...   papildomi darba...   teisiu   siulo darba uzs...   fairness platin...   buhalteriai woo...   braskiu skynima...   mantas0728   palydovine meis...   chelmsfordas   parduodu papuga...   aukles north lo...   lcd meistras   siulo darba plo...   ieskau redinge   darbas moksleiv...
Uždaryti langą